ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΜΚΟΥ 1 58100
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ τηλ.2382022848

ΡΟΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΜΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :   ΚΜΕ7-0109989
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ