Πρωινά δρομολόγια για το νοσοκομείο και τα γηπεδάκια

Πρωινά δρομολόγια για το νοσοκομείο και τα γηπεδάκια

Ανακοινώνουμε πως με τα πρωινά δρομολόγια της Πέλλας θα εξυπηρετείται το νοσοκομείο και τα γηπεδάκια τις παρακάτω ώρες. 08:15 – 10:15. και 12:45 – 14:00

End of content

End of content